OBCHODNÝ ÚSEK

Telefónne číslo:
02/32 33 57 02

Fax:
02/44 87 24 03

 

 

Ing. arch. Mária Valentová
obchodná manažérka

02/32 33 57 01

mvalentova@prompt.sk


Jana Šatková 
obchodná referentka

02/32 33 57 02

jsatkova@prompt.sk

 
Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !