VEDENIE

Sekretariát riaditeľa
02/32 33 57 03

Fax:
02/44 87 24 03

 

Mgr. Tomáš Prutzer
riaditeľ

director@prompt.sk


Vladimír Sedlár

výrobno-technický námestník

02/32 33 57 10
vsedlar@prompt.sk

 

 
Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !