O PROMPte

PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., bola založená 1.12.1990. Zakladajúcimi členmi a prvými akcionármi boli Všeobecná úverová banka, a.s. a Slovenská kartografia, a.s. Naša spoločnosť bola založená ako prvá tlačiareň na Slovensku špecializovaná na tlač cenných papierov v materializovanej – listinnej podobe. Súhlas na tlač cenných papierov nám vydala Státní banka Československá v roku 1991. V roku 1993 po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, Ministerstvo financií SR v plnom rozsahu potvrdilo oprávnenie na tlač cenín.

V priebehu rokov sme postupne prispôsoboval svoju ponuku požiadavkám trhu a vyvíjajúcej sa legislatíve. V roku 1994 sme s povolením Ministerstva financií začali tlačiť prvé kontrolné známky na označovanie liehu a cigariet. V roku 2003 nám Slovenská pošta OZ VAKÚP udelila atest na tlač a vypĺňanie poštových peňažných poukazov a v zmysle novej legislatívy sme v roku 2004 od Colného riaditeľstva SR získali povolenie na tlač nového typu kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a cigariet.

Našim hlavným záujmom je uspokojovať potreby stále rastúcej klientely a ponúkať také tlačiarenské služby, ktoré svojou povahou vyžadujú to, čo iné tlačiarne nemajú – vysokú bezpečnosť a ochranu záujmov klienta, vrátane ochrany jeho výrobkov pred sfalšovaním a zneužitím.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !