BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Bezpečnosť priestorov je v PROMPte zaistená fyzickou a technickou ochranou. Fyzická ochrana objektu tlačiarne je realizovaná prostredníctvom nepretržitej strážnej služby. Systémy technickej ochrany objektu zabezpečujú nepretržitú ochranu a monitoring priestorov mechanickými a elektronickými  prostriedkami. Vnútorný bezpečnostný systém zaisťuje a dokumentuje dodržiavanie ochrany informácii a tak isto i režim bezpečnostných zón a uzáverov. Bezpečnostná ochrana výroby zaisťuje dohľad nad dodržiavaním predpísaných bezpečnostných opatrení na jednotlivých pracoviskách formou kamerového systému, ktorý nepretržite monitoruje všetky výrobne prevádzky. Elektronické zabezpečenie priestorov je podporené mechanickým zabezpečením všetkých otvorov (okná aj dvere s mrežami). Monitoring a celková evidencia umožňuje dokonalý prehľad o aktuálnych stavoch a o pohyboch všetkých materiálov od samotného prijatia zákazky, až po odovzdanie výrobku zákazníkovi, vrátane zničenia chybných a skúšobných výtlačkov. Na likvidáciu skúšobných a nepotrebných výtlačkov, ktoré vzniknú v priebehu výroby je v tlačiarni ustanovená odborná komisia, ktorá priamo dohliada na ich zničenie a na záver vyhotoví protokol likvidácii.

Bezpečnosť všetkých informácií o klientovi, získanými v súvislosti so spracovávaním zákazky, je zabezpečená systémom manažérstva bezpečnosti informácií ISO /IEC 27001:2005. Uvedený certifikát ISO je podporený potvrdením o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa na stupeň utajenia dôverné, vydaným Národným bezpečnostným úradom. Tieto dva certifikáty sú s ohľadom na zameranie našej firmy základným atribútom bezpečnosti.

Na základe komplexného systému ochrany PROMP, tlačiareň cenín, a.s. garantuje svojím zákazníkom, že v priebehu prípravy, výroby a skladovania hotových výrobkov nedôjde k úniku a zneužitiu:

  • materiálov a pomôcok používaných pri výrobe
  • chybných, poškodených a nepotrebných výtlačkov
  • vyhotovenej zákazky
Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !