CERTIFIKÁTY ISO + NBÚ

Jedným z hlavných cieľov našej spoločnosti je zodpovedný prístup k neustálemu zlepšovaniu kvality výroby, produktov a služieb, k ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a s ohľadom na naše zameranie výroby najmä zvyšovania bezpečnosti informácií. Osvedčeným spôsobom, akým je možné uvedené ciele naplniť, sú integrované manažérske systémy riadenia pre jednotlivé oblasti. Systémy manažérstva ISO však nie sú cieľom, ale len prostriedkom na dosahovanie vytýčených cieľov.

PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. bola medzi prvými spoločnosťami na Slovensku, ktorá už v roku 2007 získala kombináciu štyroch certifikátov ISO - vrátane systému manažérstva bezpečnosti informácií, ktoré je pre charakter našej produkcie jedným zo základných atribútov. O rok na to v roku 2008 sme pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti informácií (v súvislosti s tlačou špeciálnych zákaziek) získali od NBÚ potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa na stupeň utajenia – Dôverné.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !