Získali sme certifikát

Na základe viac ako dvadsaťročného pôsobenia spoločnosti PROMPt, tlačiareň cenín, a. s. na slovenskom trhu v kategórii malého a stredného podnikania minister hospodárstva SR p. Juraj Miškov a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR p. Jozef Mihál udelili našej firme čestné uznanie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !