Napísali o nás

07.01.2011 / PAPIER A POLYGRAFIAPolygrafia

Návrat s ambíciou pokračovať v diele

Bratislavská tlačiareň cenín má vo vedení nového riaditeľa


Klikni na zväčšenieKlikni na zväčšeniePo takmer dvoch desaťročiach odpracovaných v bratislavskej akciovej spoločnosti PROMPt z postu riaditeľa spoločnosti odišiel Milan Harčarik. Dosiahol vekovú hranicu možnosti odchodu do dôchodku, tak ju „využil“. Akcionári ponúkli miesto mladšej generácii. Došlo k zaujímavej „štafete“, kedy otca na pracovnej pozícii vystriedal jeho syn, Peter Harčarik.

Klikni na zväčšenieMesiac jún v práci „odslúžili“ ešte spoločne a už od 7. júla 2010 firme „velí“ sám, spolu s kolektívom svojich spolupracovníkov. Jeho výhodou je, že počas štúdia vo firme praxoval, takže pozná väčšinu technológií a navyše doma sa debaty mnohokrát točili okolo problematiky polygrafie a zvlášť ceninovej tlači, na čo je spoločnosť zameraná. Keďže sa chcel osamostatniť, z PROMPt-u odišiel do nemeckej tlačiarne Burda, ktorá si v Bratislave vybudovala prevádzku. Túžba po poznaní niečoho nového a získaní ďalších poznatkov a skúseností bola silná. Zjednodušene povedané, tradičný oblek nahradil montérkami, neskôr bol kvalitár a pri personálnych zmenách sa dostal na zákaznícke oddelenie. Tam získal širší rozhľad a komunikácia s klientmi z mnohých krajín mu rozšírila obzor poznania.

Zhoda náhod

Viac ako 8 rokov pracoval Peter Harčarik vo veľkom kolektíve non-stop hĺbkotlačovej prevádzky, kde z rotačiek vychádzali státisícové, neraz i miliónové náklady časopisov. Tlačiareň Burda však pred rokom ukončila na Slovensku svoju činnosť a výrobu „presťahovala“ do Indie. Hoci tam odišli aj poniektorí slovenskí pracovníci, mnohí odborníci zostali bez zamestnania. Ponuka na vedúcu pozíciu v tlačiarni, ktorú dôverne poznal, prišla práve vhod. „Bola to zhoda náhod“ – dodáva novopečený riaditeľ – „že v Burde sme prišli o zamestnanie a otec išiel do dôchodku. Majitelia mi možno ponúkli tento post nielen pre zodpovedajúce vzdelanie a prax, jazykové schopnosti, ale aj preto, že ma nielen oni poznajú, ale vzájomne sa poznáme aj v pracovnom kolektíve. Spolupráca v takom prípade je dôvernejšia.

Napĺňanie vízií

Klikni na zväčšenieNapriek tomu som bol poctený touto ponukou, ktorú som prijal. Snáď na okamih sa ma zmocnil strach, strach zo zodpovednosti, pretože otec dokázal aj v ťažkých časoch udržať firmu v dobrých číslach, tak by som chcel v tom pokračovať. Zároveň to bola pre mňa hlavne výzva, ktorú v súčasnosti realizujem. Chcem zúročiť skúsenosti nadobudnuté z riadenia v zahraničnej firme a popri tom mám tú výhodu, že v osobe otca mám „priateľa na telefóne“, s ktorým často komunikujem mnohé otázky, dám si poradiť. Stále ho beriem ako moju pravú ruku, ale taktiež si uvedomujem, že človek sa najlepšie učí na vlastnej koži. Podstatné je, že mám ambície, a tie sa snažím napĺňať. Už za toto krátke obdobie môžem povedať, že som musel riešiť situácie, s ktorými som sa nikdy nestretol. "Pre naplnenie svojich vízií sa snažím vo svojich spolupracovníkoch vyvolať dravší prístup k práci, takže spoločnými silami snáď sa nám to podarí. “ Popri pozícii riaditeľa pán Harčarik mladší prevzal aj funkciu predsedu predstavenstva, čo je pre neho tiež nová úloha. Ale v čase našej návštevy začiatkom augusta už mal prvé predstavenstvo úspešne za sebou, čo je výborný začiatok. 

Rozšírenie výrobných možností

Letné obdobie aj v PROMPt-e využili na realizáciu zmien, ktorých súčasťou boli nielen investície do modernizácie strojnotechnologického vybavenia, ale aj stavebné úpravy. Prestavbou priestorov sa pripravujú na umiestnenie novej technológie – nielen na ofsetovú tlač, ale aj na technológie, ktorými sa dajú aplikovať ochranné prvky (sieťotlač, flexotlač). To však závisí od vývoja zákazkovej náplne, kde sa im črtajú nové možnosti. Zakúpením novej technológie by chceli doplniť výrobu ceninovej tlače, ktorá tvorí základ ich produkcie a venovať sa aj neceninovej produkcii, ktorá im zároveň otvára zahraničné trhy.

Jednou z nedávnych investícií bola kúpa rezačky Polar s programovateľným palcovým displejom od firmy Heidelberg. Ďalšou bol modernizovaný rýchlolis Heidelberg s cylindrom, ktorý je síce zo 60-tych rokov minulého storočia, ale profesionálne zrenovovaný v Bulharsku a pri pohľade naň vzbudzuje úctu a zároveň vynára spomienky na časy dávno minulé. „Stroj pracuje veľmi ticho, skoro nehlučne“ – poukázal na jednu z jeho predností výrobno-technický námestník Vladimír Sedlár, čo sme mali možnosť počas jeho produkcie aj potvrdiť.

Medzi v súčasnosti najnovší prírastok v tlačiarni (zatiaľ trojme-Xerox, ktorý tlačí hárky do formátu B3. Dotláčajú na ňom napr. čiarové kódy a čísla na alkoholové pásky, čím môžu deklarovať svoju pripravenosť na prísnejšiu evidenciu produkcie alkoholu a z toho vyplývajúce označovanie (každá fľaša by mala mať vlastné číslo na páske), čo má platiť od budúceho roka. Pre ďalšie technológie si v priebehu leta upravili priestory tak, aby v prípade kúpy nového stroja už jednoduchšie zrealizovali potrebné presuny a mohli operatívne produkovať. Doriešiť ešte musia aj skladové priestory. „Je to východisko z toho“ – dodal výrobno-technický námestník – „aby sme sa nemuseli sťahovať do iných priestorov, keďže tu sme v prenájme a máme všetko elektronicky zabezpečené a zároveň, aby sme s novou technológiou boli konkurencieschopní.“

07.01.2011 / PAPIER A POLYGRAFIA

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !