SÚČASNOSŤ

PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., sa za 20 rokov existencie na trhu aj vplyvom legislatívnych zmien vyprofilovala na tlačiareň zameranú na výrobu špeciálnych bezpečnostných a zaistených tlačovín. V súčasnosti patríme k špičkovým tlačiarňam vo svojom odbore. Sme dynamicky sa rozvíjajúca, zákaznícky orientovaná spoločnosť. Opätovný návrat zákazníka ako aj jeho ďalšie referencie sú spojené s jeho skúsenosťou a dôverou v nás. Hlavným poslaním našej spoločnosti je komplexná služba pre zákazníka v oblasti ochrany jeho tlačovín pred napodobením a sfalšovaním – od grafického návrhu, cez návrh ochranných prvkov a poradenstvo až po tlač a dodanie na miesto určenia.

Hlavným poslaním našej spoločnosti je komplexná služba pre zákazníka v oblasti ochrany jeho tlačovín pred napodobením a sfalšovaním – od grafického návrhu, cez návrh ochranných prvkov a poradenstvo až po tlač a dodanie na miesto určenia.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !