Ceninový papier

Na tlač cenných papierov, dokladov a dokumentov sa používa špeciálny ceninový papier, ktorý sa upravuje už v priebehu výroby a je výrazne odlíšený od iných papierov bežne používaných v polygrafii. Neobsahuje optické zjasňovače a pod UV svetlom nesvieti.

Vodoznak

Ceninový papier obsahuje vodoznak, ktorý sa vtláča do papiera ešte pri jeho výrobe a je veľmi ťažko napodobiteľný. Viditeľný je voľným okom proti svetlu. Miesta, v ktorých je väčší nános papierovej hmoty sú viditeľné ako tmavšie a kde je menej hmoty sa javia ako svetlejšie. Podľa toho je vodoznak buď negatívny, pozitívny alebo multitónový a podľa umiestnenia – lokalizovaný alebo priebežný.

Chemická ochrana

Ceninový papier je chránený aj chemicky - pri pokuse pozmeňovať údaje na papieri alebo pri styku s akoukoľvek chemikáliou zostane na ňom farebne výrazná škvrna.

Ochranné vlákna

Veľmi dobrým ochranným prvkom v papieri sú ochranné vlákna. Pridávajú sa do papiera ešte v procese výroby, sú teda priamo v hmote papiera a sú nenapodobiteľné.

Bývajú kontrolovateľné aj voľným okom alebo pod lupou alebo ešte pod UV svetlom svietia. Papier môže ďalej obsahovať rôzne prímesi, umožňujúce detekciu na báze magnetickej, prípadne špeciálnymi kontrolnými ceruzkami.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !