Grafika

Giloše

Najzákladnejšie ochranné prvky v grafike sú giloše. Tvorí ich sústava veľmi jemných súvislých, navzájom prepletených čiar, ktoré nie sú prerušené. Môžu mať tvar pásov, rámov alebo rozety.

Ochranné potlače

Ďalším grafickým ochranným prvkom sú ochranné potlače. Zvyčajne pokrývajú väčšinu plochy dokladu, resp. dokumentu, obsahujú veľmi jemné líniové prvky znemožnujúce napodobenie bežnými reprodukčnými technikami a doplnené môžu byť štylizovanou kresbou.

Iris

Tlač uvedených grafických prvkov sa zvyčajne kombinuje s irisom - špeciálnou tlačovou technikou, kde sa súčasne tlačia dve rozdielne farby ktoré v mieste miešania môžu vytvoriť ďalší farebný odtieň. Výsledkom je plynulý prechod z jednej farby do druhej.

Mikrotext

Písmo vo veľkosti 1 bod sa už považuje za mikrotext. Tento má tiež veľmi významnú ochrannú funkciu, pre svoju mimoriadne náročnú napodobiteľnosť. Voľným okom je nečitateľný.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !