Ceninová tlač

Cenné papiere v ich zákonom stanovenej podobe (akcie, vkladové a podielové listy, certifikáty, šeky, zmenky, vkladné knižky, poukážky, družstevné podielnické listy) a ďalšie ceniny a chránené tlačoviny patria v polygrafii k  najnáročnejším tlačiarenským výrobkom.

Pri spracovaní grafických návrhov zohľadňujeme požiadavky emitenta s prihliadnutím na dostatočnú ochranu pred falšovaním a zneužitím. Do tejto kategórie patria všetky druhy tlačovín, ktoré pred falšovaním musia byť chránené použitím špeciálneho papiera, originálnej grafiky a atestovaných ceninových farieb.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !