CERTIFIKÁTY, DIPLOMY A OSVEDČENIA

Čistopisy certifikátov, diplomov, licencií a povolení, ktoré objednávajú orgány štátnej správy, ministerstvá, rôzne združenia a zväzy oprávňujú ich držiteľov k určitým činnostiam, alebo k dovozom a vývozom niektorých špeciálnych komodít. Tomu musí zodpovedať aj stupeň ochrany týchto tlačovín.

Pri ich tvorbe sa využíva väčšina ochranných prvkov ako pri cenných papieroch v listinnej podobe.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !