CHRÁNENÉ HLAVIČOVÉ PAPIERE

Chránené hlavičkové papiere využívajú najmä importéri vozidiel. Vyhotovené sú v duchu firemnej (korporátnej) identity, ale spĺňajú prísne pravidlá ochrany pred sfalšovaním a pozmeňovaním.

Na ochranu sa pri ich výrobe využívajú všetky dostupné ochranné prvky ako pri cenných papieroch.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !