Indexy, pasy pre zvieratá

V zmysle európskej legislatívy týkajúcej sa premiestňovania spoločenských zvierat, musia byť psy, mačky a fretky pri premiestnení medzi členskými štátmi Spoločenstva sprevádzané Pasom spoločenského zvieraťa.

Nie len spoločenské zvieratá, ale aj hovädzí dobytok má svoje pasy, ktoré sú súčasťou presného individuálneho označenia zvieraťa v rámci medzinárodnej centrálnej evidencie.

Nakoľko ide o veľmi dôležité doklady, aj tieto vyhotovujeme v súlade s platnou legislatívou a  pri výrobe používame zodpovedajúce ochranné prvky – ceninový papier s vodoznakom,  aplikácia hologramu a číslovania.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !