Vstupenky, stravné lístky, poukážky

Vstupenky na rôzne kultúrne či športové podujatia, stravné lístky, peňažné poukážky a kupóny na podporu predaja – všetky tieto produkty predstavujú konkrétnu finančnú hodnotu a sú považované za platidlo.

Pri ich výrobe preto musí byť skĺbená estetika s dostatočnou ochranou proti napodobeniu a falšovaniu.

Okrem potrebných ochranných prvkov zabraňujúcich zneužitiu a falšovaniu sa môžu na ne tlačiť variabilné personalizované údaje, napr. čiarové kódy vypracované podľa špeciálnych algoritmov. Záverečné spracovanie môže byť lepené do bločkov, dodávané v hárkoch prípadne ako voľné lístky.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !