Doklady k vozidlám, preukazy

Členstvo Slovenska v EÚ kladie nároky na neustálu inováciu dokladov a ich zosúladenie s európskou legislatívou, čoho dôkazom je aj dokument „Osvedčenie o evidencii - Časť II - technický preukaz“ ktorý dopĺňa tzv. malý technický preukaz v podobe polykarbonátovej karty.

Medzi množstvom presne a prísne evidovaných tlačovín majú svoje miesto aj rôzne čistopisy služobných preukazov.

Používané ochranné prvky vysokého stupňa minimalizujú možnosť falšovania a sú vždy v súlade s povahou dokladu, potrebami klienta a s platnou legislatívou.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !