Akcie, vkladové a podielnické listy

Akcia je druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa - akcionára - podieľať sa na riadení a zisku akciovej spoločnosti. Súčasná legislatíva umožňuje v listinnej podobe vydávať iba akcie na meno.

Podľa druhu môžu byť akcie kmeňové, prioritné alebo zamestnanecké. Na vyhotovení listinných cenných papierov sa podieľa viacero odborníkov, ktorí pomáhajú premieňať predstavy klienta na skutočnosť. Cenné papiere vyhotovujeme na jedinečnom ceninovom papieri s vodoznakom.

Výtvarnú stránku tvorí sústava originálnych prvkov tzv. giloší, rôzne ochranné potlače a rastre, prípadne ďalšie ochranné prvky podľa požadovaného stupňa ochrany a podľa požiadaviek emitenta.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !