Vkladné knižky, šeky, zmenky

Aj napriek rozširujúcemu sa bezhotovostnému platobnému styku a ofenzívnemu nástupu plastových platobných kariet, medzi klasické bankové produkty stále patria vkladné knižky, šeky a zmenky.

Ich grafika je vyhotovená s ohľadom na spôsob vypĺňania údajov a ochranu proti pozmeňovaniu údajov – používame ochranné potlačové rastre, irisové prechody farieb a ceninový papier.

Výroba uvedených cenín podlieha prísnej a presnej evidencii. Aj pri týchto produktoch musí byť zosúladený estetický vzhľad s funkčnosťou a zodpovedajúcou ochranou.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !