KATALÓGY, LETÁKY, PLAGÁTY

V tejto kategórii sú zaradené rôzne druhy merkantilných tlačovín, letákov, plagátov a výročných správ, ktoré vyhotovíme buď z dodaných podkladov, alebo komplexne vrátane vypracovania grafického návrhu až do formátu B2. Knihárske spracovanie - povrchová úprava, väzba, lepenie - všetko podľa požiadavky klienta.

Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !