DTP/CTP

  • vyhotovenie jednoduchých a náročných grafických návrhov s ochranným zabezpečením ceninovej tlače ( gilošová grafika, ochranná podtlač, mikrotexty a ďalšie zabezpečovacie prvky podľa potrieb klienta )
  • kompletné zhotovenie, spracovanie a príprava tlačových podkladov pre ofsetovú tlač (scan, sadzba, úprava textových a obrazových predlôh, zalomenie a príprava k náhľadu )
  • spracovanie podkladov v programoch InDesign, Corel Draw 9-15, Photoshop, Acrobat Profesional.
  • spracovanie dodaných podkladov – dodané ako PDF/X-1a:2001
  • zabezpečenie ochrany - archivácia podkladov
  • osvit tlačových podkladov ( KODAK – MAGNUS 400 ) na bezprocesné tlačové platne do formátu B2
  • zabezpečenie ochrany - archivácia osvitových dát
Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !