OFSET

  • náročná ofsetová tlač ( CMYK ) do formátu B2
  • tlač ochranných ceninových efektov ( IRIS ) do formátu B2
  • garancia kvality a zabezpečenia ochrany tlače farbami ( HUBER ), ( SICPA )
  • dodatková úprava tlačových hárkov ( perforácia a číslovanie )
Požadovaný typ tlačoviny:
Náklad
Knihárske spracovanie:
Doplnujúce požiadavky:
Overenie
 
* údaje oznacené hviezdickou sú POVINNÉ !